İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ

Kendisi de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 1947 mezunu olan ve kitabın eğitimde büyük önemi olduğuna inanan Asım Kocabıyık, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak’a başvurarak fakülte kütüphanesini restore etme dileğini iletmiştir.

1934 yılında Hukuk Fakültesi bünyesinde İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü Kütüphanesi olarak oluşturulan kütüphane, 1936 yılında fakültenin kuruluşuyla birlikte İktisat Fakültesi Kütüphanesi adını almıştır. İlk yıllar merkez binanın içinde bir odadan ibaret olan mekân, önce Hukuk Fakültesi Kütüphanesi ile birlikte kullandığı üniversite bahçesinin arkasındaki ayrı binaya taşınmış, 1981’de, 1947 yılından beri yemekhane ve okuma odası olarak kullanılan bugünkü binaya geçmiştir. 1500 metrekarelik bir alana ve üç kata yayılan bu bina, 1981 yılında İktisat Fakültesi Kütüphanesi olarak düzenlenerek hizmet vermeye başlamıştır.

Ancak zaman içinde yıpranan ve yetersiz kalan kütüphane binası, Borusan Kocabıyık Vakfı ile İstanbul Üniversitesi arasında 3 Haziran 2005 tarihinde imzalanan protokol ile ihtiyaçlar doğrultusunda temelinden çatısına kadar onarılmış, kullanılmayan bodrum kata işlevsellik kazandırılmış, depo alanları genişletilmiş ve mobilyaları yenilenerek 3 Ocak 2006 tarihinden itibaren yeniden hizmete açılmıştır.

Üst katta, 250 kişilik bir okuma salonu, bilgisayar odası, ödünç verme bölümü ve yönetici odaları bulunmaktadır. Kapalı raf sistemiyle hizmet veren kütüphanenin orta katı, ana kitap deposu, tez deposu, süreli yayınlar bölümü ve fotokopi hizmetlerine ayrılmış olup, bu katta da dışarıya ödünç verilmeyen yayınların incelenebilmesi için 15 kişilik bir okuma alanı oluşturulmuştur. En alt katta ise, yine 15 kişilik bir okuma masasının etrafına sıralanmış, istatistik, resmi yayınlar, nadir eserler odaları ile 25 kişilik bir seminer odası bulunmaktadır.

Kütüphanede, başta iktisat alanında kaynak niteliği taşıyan temel ve güncel olmak üzere, işletme, hukuk, istatistik, iktisat sosyolojisi, iktisat tarihi, siyaset bilimi, maliye, ekonometri, eğitim ve bir miktar da edebiyat olmak üzere 60 bin civarında kitap bulunmaktadır. Ayrıca tamamı bilgisayar ortamına geçirilmiş 552 künyede başta İngilizce, Almanca, Fransızca ve Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde 15 bin cilt süreli yayın ve dört bine yakın da İktisat Fakültesi’nde yapılmış tez bulunmaktadır.

Borusan Kocabıyık Vakfı 2005 yılından bu yana her yıl 10 bin ABD Doları tutarında yeni kitap alımı için kütüphaneye ödenek ayırmaktadır. Vakıf, 2014 yılında kütüphaneye yapılan güvenlik sistemine 40 bin TL’lik katkı sağlamıştır.