Borusan Kocabıyık Vakfı Desteğiyle Yayımlanan Kitaplar

Çığlığın Işıkla Buluşması-Psikiyatri Hastalarının Resimleri
Yazar: Prof. Dr. Olcay Yazıcı
ISBN: 9789754047097
2004

Yaratıcılığın ancak ruhsal olarak sağlıklı olma durumunda ortaya çıkabileceği görüşüne karşılık, akıl hastaları insanı büyüleyici sanat ürünleri ortaya koyabilmektir. Bu sonuç, hastalığın tahrip edici gücüne karşın, kişinin yaratıcı potansiyelinden “geride kalanın hâlâ işlev görmesi” gibi mi algılanmalıdır? Yoksa hastalık, kişinin bazı özelliklerini ”değiştirken”, yeni yaratma biçimlerini, bu biçimler başkalarına alışılmamış, garip ve ürkütücü gelebilse de o kişiye “katmakta” mıdır? Bu soru tartışmalı kalmış görünse de, hasta resimlerinin çarpıcı bir etkiye ulaşabilmesi savı Çığlığın Işıkla Buluşması’nda inceleniyor.
—Prof. Dr. Olcay Yazıcı


Atatürk ile Bir Gezinti
Yazar: İlknur Güntürkün Kalıpçı
Yayınevi: Epsilon
ISBN: 9789944829250
2007

Atatürk, günümüzde hâlâ dostunun da düşmanının da sevgi, saygı ve takdirle andığı bir liderdir. Dönstronginin liderleri içerisinde 21. yüzyıla geçebilen tek lider Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çünkü o, iyi bir askerdir. Çünkü o, mükemmel bir devlet adamıdır. Ama o, en çok, bizden biri, içimizden biridir. İşte bu gerçek, onu ölümsüz kılandır. Yakup Kadri bu gerçeği ne güzel ifade etmiş: “Ölüsü bile bizden ileri.” O halde haydi gelin Atatürk’le bir gezintiye çıkalım. O’nun ölümsüzlük sırrını paylaşalım. Şimdi zaman tünelinde bir yolculuk için arkanıza rahatça yaslanın ve sayfayı çevirin.
—İlknur Güntürkün Kalıpçı


Ayyıldız Altında Sürgün
Yazar: Faruk Şen
Yayınevi: Günizi
ISBN: 9758731848
2008

Türkiye ile Almanya arasında çok uzun bir geçmişe dayanan tarihi ilişkiler olmuş, iki ülke ilim, kültür ve sanat konularında birbirlerinden etkilenmişlerdir. 1933 ile 1953 yılları arasındaki devrede Almanya’daki nasyonal sosyalizm yönetiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan değerli bilim, sanat ve kültür insanlarının, o dönemde ve bilhassa 1933 yılında Darülfünun adlı yükseköğretim kurumunun üniversiteye dönüştürüldüğü aşamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin üniversite reformlarında değerli katkıları olmuştur. Bu hocaların değerli katkıları yalnız üniversite ile sınırlı kalmamış, sanat, mimari ve yönetim alanlarında da görülmüştür. Bu değerli insanlara Atatürk tarafından yapılan davet, onun büyüklüğünün ayrı bir nişanesidir.
—Asım Kocabıyık


Çocuklarda Şiddet Duyguları Açısından AnneBaba Eğitimi
Yazar: Adem Solak
Hegem Yayınları
ISBN: 6058921283
2008

Gençlerin şiddete kayması kendileri, aileleri, ülkemiz ve ülkemizin dünyadaki yeri için son derece büyük bir tehlike arz etmektedir. Bunu önlemek için gençlerle birlikte ailelerin de bilgilendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir. Bugün eğitim çağındaki gençlerin yetişmesinde ailelerin ilgi ve yol göstermesi son derece önemli ve gereklidir. Genç dimağları cezbederek gencin hayatını etkileyecek internet , televizyon ve basın gibi o kadar çeşitli yollar var ki… Elinizdeki bu kitap, aile-okul işbirliğini sağlayarak gençleri koruyacak değerli bir rehberdir. Milli eğitim camiasına ve velilere faydalı olmasını temenni ediyorum.
—Asım Kocabıyık


“Avcılar Modeli” Proje Çalışmaları 2006–2009
Muhammet Öztürk
2009

Elinizdeki eser, Avcılar ilçesinde yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların, beyin fırtınalarının, yüz yüze görüşmelerin neticesinde elde edilen ve tabii ki yılların birikimine sahip bir yönetici-liderin tecrübesinin ürünüdür ve Milli Eğitim eski müdürü Muhammet Öztürk’ün bizzat yürüttüğü çalışmaların özeti mahiyetindedir. Titiz bir çalışma belgesi olarak eğitim arşivimizde yer almıştır. Bütün eğitimcilerin ve anne-babaların bu eseri koyup uygulaması en büyük dileğimizdir.
—Hasan Duruer


Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar
Yayıma Hazırlayan: Doç. Dr. Hasan Babacan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları
ISBN: 9789757150985
2010

Milli Mücadele, Türkiye ve Türk milletine karşı gösterilen düşmanlığa, Türkiye’yi parçalamak, Avrupa’dan çıkartmak isteyen güçlere karşı vatanı savunmak için yapılmış bir harekettir; hiç unutulmaması gerekir. Türkiye, medeni milletler içindeki yerini muhafaza edebilmesi için, birlik ve beraberlik içinde güçlü bir ülke olmak zorundadır.
—Asım Kocabıyık


Okul Öncesinde Değer Eğitimi
Yazar: Prof. Dr. Gülçin Alpöge
Bilgi Yayınevi
ISBN: 9789752204072
2011

Bu kitabı, çocuklarda etik (ahlaki) değerleri geliştirmek isteyen öğretmenlere ve anne-babalara yardımcı olma düşüncesiyle hazırladık: Doğru seçim yapabilme, dürüstlük, sevgi, saygı, cesaret, iyilik, sorumluluk, adalet, arkadaşlık, barışıklık (huzur). Çocukların, ”etik kurallar” da diyebileceğimiz bu değerleri deneme-yanılma yöntemiyle öğrenmeleri yerine erken yaşta benimsemelerini amaçlayan bu çalışmada değerler, üniteler halinde ele alınarak oyunlarla, değişik etkinliklerle, masal, öykü, şiir, şarkı ve drama senaryolarıyla desteklenmiştir.
—Prof. Dr. Gülçin Alpöge