Borusan Holding’in Kurucusu ve Şeref Başkanı merhum Asım Kocabıyık, yaşamı boyunca işinde her zaman ilericiliği, yenilikçiliği ve atılımcılığı önemsedi ve seksen yılı geride bırakan Borusan’ı Türkiye’nin önde gelen toplulukları arasına sokan değerleri kurum kültürü ve felsefesine çok erken tarihlerde işledi.

Onun için eğitim çağı yakalamanın birinci koşuluydu ve kendi deyişiyle “cumhuriyetin eğitim alanındaki reformlarının olumlu neticelerini bütün hayatı boyunca hissetti”. Eğitime verdiği önemin doğal bir sonucu olarak da 1992 yılında Asım Kocabıyık Kültür ve Eğitim Vakfı’nı kurarak bu alandaki çalışmalarına kurumsal bir nitelik kazandırdı. Vakıf, ilerleyen yıllarda faaliyetlerini Borusan Kocabıyık Vakfı adı altında yapılandırarak, eğitim, müzik ve görsel sanatları kapsayan geniş bir çerçevede bütünleştirerek Asım Kocabıyık’ın en büyük mirasını yaşatma hedefi ile varlığını sürdürüyor.

Ne mutlu ki, bugün 32. kuruluş yılımızı kutluyor ve Borusan Kocabıyık Vakfı olarak misyonumuz doğrultusunda artan bir ivme ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

Borusan Holding’in yönetim kurulu başkanı ve Borusan Sanat’ın kurucusu Ahmet Kocabıyık da Asım Kocabıyık’tan aldığı ilham ve müziğe duyduğu sevgiyle 1997 yılında Borusan Sanat’ın temellerini attı. Çünkü toplumsal gelişim, daha uygar bir yaşam ve çağıyla beraber yürüyen bir Türkiye için sanatın da eğitimin yanında yer alması gerektiğine inanıyordu. Müziğin geniş dünyası içinde klasik müziğe odaklanmasının nedeni de, onun evrensel bir dile sahip olması ve hem zamanı hem de sınırları aşarak insanları aynı dünyada buluşturabilecek bir güce ve derinliğe sahip olmasıydı. Onun vizyonunun mutluluk verici meyvelerini bugün yalnızca İstanbullu değil dünya çapındaki sanatseverlerle de paylaşmaya devam ediyoruz. Dileğimiz ise hep daha ileriye gitmek...

Çalışmalarının merkezine 1999’da kurulan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nı alan ve benim de bir dönem büyük bir mutluluk ve gururla yönetim kurulu başkanlığını yaptığım Borusan Sanat, 27. yılını geride bırakırken, yaptığı işlerin niteliği düşünüldüğünde kısa diyebileceğimiz bir sürede elde ettiği başarılarla ne kadar doğru bir karar verdiğimizi bizlere gösterdi.

Görsel sanatlar alanında, Borusan Contemporary ise Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan beslenerek düzenlediği sergi, etkinlik, eğitim ve benzeri faaliyetlerini, medya sanatlarına olan odağı ile farklı sergi ve faaliyetlerle bütünleştirdi, aynı zamanda Borusan Holding İstanbul ofisinde yaratılan müze konsepti ile yeni ve farklı bir sanat platformunu oluşturarak bir ilke imza attı.

Biz Borusanlılar, eğitim ve sanatın gelişmiş bir toplum için vazgeçilmez unsurlar olduğu bilincini kurucumuz ve babamız Asım Kocabıyık’tan aldık. Çocuklarımıza ve gençlerimize de temel hak ve özgürlüklerini talep edebilecekleri, insanların birleştirildiği ve sanatın hem özgürleştirici hem de birleştirici doğasının olumlu sonuçlarını görebilecekleri bir gelecek armağan etmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Ülkemize kalıcı eser niteliğindeki okul, yurt, öğretmenevi ve benzeri bağışlarını toplumun hizmetine sunmuş olan Vakfımız, son yıllarda toplumsal ve bireysel gelişim sağlamaya yönelik proje ve burs programlarını önceliklendirmiş durumdayız.

Kuruluşumuzdan beri bu ülkeyi Atatürk ilkelerine bağlı, daha çağdaş ve aydınlık bir geleceğe taşımak üzere sürdürdüğümüz gençlere, kadınlara, kültür ve sanat dünyasına yönelik faaliyetlerimizi daha da ileriye taşıyacağımıza bütün kalbimle inanıyor, Vakfımıza nice yıllar diliyorum.

Zeynep Hamedi
Borusan Kocabıyık Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı