BORUSAN HİKÂYE EVİ
HAFTA SONU EĞİTİM ATÖLYELERİ

Borusan Kocabıyık Vakfı, Borusan Hikâye Evi projesi kapsamında bu yıla özel olarak Beyoğlu İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokulların öğrencileri için Hafta Sonu Eğitim Atölyeleri düzenliyor. 7-9 yaş gruplarına (2014, 2015, 2016 doğumlular) yönelik olarak hazırlanan ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Borusan Kocabıyık Vakfı binasının 2. katında gerçekleştirilecek atölyelere katılım ücretsizdir.

Tüm katılımcıların atölye çalışmaları için belirtilen yaş aralığında olmasına dikkat edilmesi ve çalışmalara belirtilen saatlerde gelmesi gerekmektedir.

Atölyeler, 7-9 yaş arası çocukları kapsamaktadır. Atölye çalışmalarına, bu kapsama uyan bireysel kayıtlar kabul edilmektedir.

Üç atölye çalışmasından oluşan her bir eğitim grubu için kontenjan en fazla 24 kişidir. Rezervasyon süreci tamamlandıktan sonra atölyelere kesin kayıtlar alınacak, bu aşamada tüm velilere ulaşılacaktır. Rezervasyonların kesin kayıt aşamasında çalışmalara daha önce katılmamış olan çocuklar için öncelik sağlanacaktır. 

Katılımcılar arasında özel gereksinimi olan bireyler varsa, bu bilginin rezervasyon öncesinde Borusan Hikâye Evi ekibine e-posta yoluyla iletilmesini ve çalışmalar sırasında bu gereksinimlerin karşılanıp karşılanamayacağı konusunda teyit alınmasını rica ederiz.

Eğitim Atölyeleri hakkında önemli bilgiler
- Atölye çalışmaları ücretsizdir.
- Atölye çalışmalarında mekânda en az 15 dakika önce bulunulması gerekmektedir.
- Atölye çalışmalarının dili Türkçedir.
- Atölye kapasiteleri 24 kişi ile sınırlıdır.
- Atölye çalışmalarında oturma düzeni yoktur.
- Atölyeler; belirtilen tarihlerde Borusan Kocabıyık Vakfı’nda gerçekleştirilecektir.
- Atölyeler ilgili yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmıştır.
- Atölye çalışmalarında ulaşım için servis sunulmamaktadır. Katılımcılara bu konularda bilgi verilmesi kayıt yaptıran kişinin sorumluluğundadır.
- Kayıt sonrası Borusan Hikâye Evi tarafından e-posta ile gönderilen, atölyeye ait bilgilerin katılımcılara iletilmesi kayıt yaptıran kişinin sorumluluğundadır.
- Kayıt sonrası Borusan Hikâye Evi tarafından e-posta ile gönderilen Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Formu’nun her katılımcının ebeveynine sunulması, dokümanların muhafazası ve atölye günü Borusan Hikâye Evi ekibine teslim edilmesi kayıt yaptıran kişinin sorumluluğundadır.

Tüm sorularınızı iletisim[at]bkv[nokta]org[nokta]tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

Atölye çalışmaları tarihlere göre sıralanmıştır. Program aşağıdaki tüm atölyeleri kapsar ve 3 haftalık devam beklenmektedir.

 

2024-04-21 11:30:00

Filiz Işık Bulut (7-9 yaş)

Doldu
Doldu
Doldu

2024-04-21 13:45:00

Filiz Işık Bulut (7-9 yaş)

Doldu
Doldu
Doldu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Etkinlik Rezervasyonu

Borusan Kocabıyık Vakfı (“BKV”) düzenlendiği Borusan Hikâye Evi Projesi Eğitim Atölyeleri Etkinliği (“Etkinlik”) kapsamında kişisel verilerinizi veri sorumlusu olarak işlemektedir. Bu aydınlatma metni, Etkinlik için gerçekleştireceğiniz rezervasyonlar kpasamında kişisel verilerinizin nasıl işlendiği hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 • A- Kişisel verileriniz hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar ve hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıda yer alan amaçlarla işlenmektedir:

 • Etkinlik rezervasyonlarının alınması,
 • Rezervasyon kayıt koşullarının kontrolünün sağlanması,
 • Rezervasyon uyarınca kayıt işlemlerinin ve etkinlik planlamasının gerçekleştirilmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Rezervasyon yaptırılan Etkinlik hakkında bilgilerin (Etkinlik tarih-saati, lokasyonu vb.) sağlanması,
 • Etkinliğe ilişkin soru, talep ve geri bildirimlerinizin alınması,
 • İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi.

Kişisel verileriniz, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayalı olarak aşağıdaki amaçla işlenmektedir:

 • Yetkili kurum veya kuruluşların BKV’den talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • B- Hangi kişisel verileriniz toplanmaktadır?

Vakfımız,  bu aydınlatma metninin “Kişisel verileriniz hangi amaçlarla ve hangi hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir?” başlığı altında yer alan amaç ve hukuki sebepler kapsamında kimlik, iletişim, ile işlem güvenliğine ilişkin kişisel verilerinizi işlemektedir. 

 • C- Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçlarla aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlara uygun olarak, hizmet sağlayıcılar, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi/belge talebi olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz üçüncü taraflarla paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun hareket edilmektedir.

 • D- Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri nelerdir?

Kişisel verileriniz, internet sitemizde yer alan rezervasyon formu aracılığıyla kısmen otomatik ve otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ile veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 • E- Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kişisel verilerine ilişkin olarak, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme gibi Kanun md.11’de yer alan bazı haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda talebinizi Asmalımescit Mah. Orhan Adli Apaydın Sok. no:1 Beyoğlu/İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Fotoğraf-Video Çekimleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Borusan Kocabıyık Vakfı (“BKV”) olarak, kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işliyoruz. Borusan Hikâye Evi Projesi Eğitim Atölyeleri (“Etkinlik”) kapsamında fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştiriyoruz. Bu metin ile, çekimler kapsamında velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kişisel verilerinin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları, Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri:  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesi kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Rızanızın bulunması halinde velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kişisel verileri, Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, çekilen fotoğraf ve videolarla içerik oluşturulması, hazırlanan içeriklerin BKV tarafından sosyal medya hesapları, internet sitesi ve basılı medyada yayınlanması amaçlarıyla işlenecektir. Söz konusu amaçlar kapsamında, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızası” hukuki sebebine dayanılmaktadır.

Bu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veriler, fotoğraf-video çekimleri kapsamında, otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler: Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, sizin ve velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kimlik bilgileri ile çocuğunuzun fotoğraf ve video kayıtları işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Taraflara Aktarılması: Velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kişisel verileri, bu aydınlatma metninin “Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığı altında belirtilen amaçlar dahilinde, sosyal medya hesapları, internet sitesi ve basılı medyada herkese açık olarak yayınlanacaktır ve hizmet sağlayıcılarla paylaşılacaktır. Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

İlgili Kişi Haklarının Kullanılması: Kanun’un 11. maddesi uyarınca velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kişisel verilerine ilişkin olarak, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme ve kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme gibi Kanun md.11’de yer alan bazı haklara sahipsiniz. Haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda talebinizi Asmalımescit Mah. Orhan Adli Apaydın Sok. no:1 Beyoğlu/İstanbul adresine posta yoluyla iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri tercih edebilirsiniz.

Muvafakatname

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Velisi/vasisi olduğunuz çocuğun kimlik ile fotoğraf ve video kayıtlarına ilişkin kişisel verilerinin, Borusan Kocabıyık Vakfı (“BKV”) tarafından Borusan Hikâye Evi Projesi Eğitim Atölyeleri (“Etkinlik”) kapsamında Etkinlik kapsamında fotoğraf ve video çekimlerinin yapılması, çekilen fotoğraf ve videolarla içerik oluşturulması, hazırlanan içeriklerin BKV tarafından sosyal medya hesapları, internet sitesi ve basılı medyada yayınlanması amaçlarıyla işlenmesine onay veriyorsanız aşağıdaki alanı işaretleyebilirsiniz.

Fikri Haklara İlişkin Muvafakatname

Yukarıda bilgileri verilen atölye sırasında velisi olduğum ve yukarıda kimlik bilgileri verilen çocuğumun çekilen fotoğraflarının/videolarının süre ve tür sınırlaması olmadan, yurtiçi basılı, görsel ve sosyal medyanın kapsadığı tüm mecralar ve alt mecralarında, umuma açık iletişim vasıtalarında gösterimine ve kullanımına, belirtilen reklam ve marka için çekilen fotoğraflarla sınırlı kalmak kaydıyla Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu madde 21, 22, 23, 24 ve 25’te yer alan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim haklarımın kullanılmasına dair Borusan Kocabıyık Vakfı’na izin verdiğimi, söz konusu kullanım nedeniyle Borusan Kocabıyık Vakfı’ndan herhangi bir hak, alacak, bedel vs. talebinde bulunmayacağımı kabul beyan ve taahhüt ederim.