Haydi Kızlar Kodlamaya

PROJE HAKKINDA
Toplumsal fırsat eşitliğinin yanında kadının ekonomik ve sosyal hayattaki konumunun güçlendirilmesi için öncü çalışmalara imza atan Borusan, fabrika çalışanlarının kız çocuklarına kodlama eğitimleri vermeye başladığı “Haydi Kızlar Kodlamaya” adlı projeyi 2016 yılının Mart ayında hayata geçirdi.

Proje kapsamında, Borusan’ın farklı grup şirketlerinin fabrika çalışanlarının 7-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına 8 hafta süreyle kodlama eğitimleri veriliyor.

AMAÇ

Türkiye’de kadının ekonomik ve sosyal alanda içinde bulunduğu durum gelişmekte olan ülkeler seviyesinin altında yer alıyor. TÜİK tarafından yayınlanan rapora göre; Türkiye’de kadınların iş gücüne katılım oranı 2014 sonu itibarıyla %30 civarında. Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) 2015 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre; Türkiye cinsiyet eşitliği konusunda 145 ülke arasında 130. sırada yer alırken, aynı rapora göre şirketlerdeki üst düzey yönetici oranı ise %5 olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanında, Türkiye’de kız çocuklarının uluslararası arenada kabul görmüş TIMSS ve PISA gibi fen ve matematik becerilerinin ölçümlendiği değerlendirmelerde ortalamanın altında başarı sergilediği görülüyor.

Borusan, kadının güçlendirilmesi alanındaki yatırımlarına fabrika çalışanlarının kız çocuklarından başlayarak, daha fazla kız çocuğunun eşit fırsatlarla geleceğe adım atabilmesinin önemine inanıyor.

Son dönemde gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak sorgulanan eğitim yöntemleri ile birlikte ABD ve Avrupa ülkelerinin gündemine kodlama eğitimlerinin girdiği görülüyor. Türkiye’de de benimsenmeye başlanan bu eğitimler, çocukları ezbercilikten uzaklaştırarak problem çözme yeteneklerini geliştirmenin yanında, analitik düşünme sistemini ve eldeki verileri doğru yorumlayıp sonuca gitmeyi öğrenmeyi de destekliyor.

Tüm dünyada meydana gelen gelişmelerden hareketle ortaya çıkan Haydi Kızlar Kodlamaya Projesi kapsamında Türkiye’deki kız çocuklarının geleceğin güçlü, kendine güvenli, analitik düşünebilen ve hızlı çözüm üretebilen liderleri olarak yetişmelerinin sağlanması amaçlanıyor. Bunun yanında uluslararası ölçekte bilim, teknoloji, mühendislik ve matematiksel becerilerin değerlendirildiği alanlarda da başarı kaydedilmesi hedefleniyor.

KAPSAM

Eğitimler için İngiltere’de göçmen kız çocukları ve kadınların hayatın aktif bir parçası olabilmeleri için uzun zamandır kodlama eğitimleri veren KızCode platformu ile işbirliği yapılıyor. Program, kız çocuklarını bilişim teknolojileri ile yakınlaştırarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Eğitimlerde öğrenciler elektroniğin temel prensiplerinden Scratch ile oyun, animasyon veya hikaye programlama ve 3D modellemeye kadar pek çok konuda ufuk açacak dersler görüyor.

Proje 2016 yılının Mart ayında Borusan’ın Bursa, Gemlik fabrika çalışanlarının kız çocuklarına yönelik olarak hayata geçirildi. 2016 yılı içerisinde eğitimler Borusan’ın farklı lokasyonlarındaki fabrika çalışanlarının çocuklarına verilmeye devam edecek.

Projeyle ilgili detaylı bilgi için www.haydikizlarkodlamaya.org