ENGLISH
Başvuru Bilgileri

Başvuru Bilgileri

Burs Başvuru Formu için tıklayınız...

I. Burstan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler:

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır:

 1. Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
 2. Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 3. Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
 4. Üniversiteye bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
 5. Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
 6. Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (Vakıf, Dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç).
 7. Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 8. Burs için başvuruda bulunan öğrencinin kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.

II.Burs Başvurusu

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilere burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler Vakfımız tarafından mülakata alındıktan sonra burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

III.Bursun Devamı

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek,
 2. En geç 15 Eylül'e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf'a göndermek,

IV.Bursun Kesilme Halleri

Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

 1. Sınıf veya dönem tekrarı yapan
 2. Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
 3. Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
 4. Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan
 5. Disiplin cezası alan
 6. Tutuklanan
 7. Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
 8. Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen
 9. Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan
 10. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

V.Bursun Yeniden Verilmesi

 1. Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
 2. Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi

VI. Burs Süresi

Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10 ay, üniversite öğrencileri için 9 aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki vasıflara sahip olan öğrencilere burs verilir.