Başvuru Bilgileri

Başvuru Bilgileri

I. Burstan yararlanacak öğrencilerde aranan nitelikler:

Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır:

 1. Lise veya dengi mesleki teknik orta öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak,
 2. 26 yaşından büyük olmamak,
 3. Askerlik ile ilişkisi olmamak,
 4. Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,
 5. Aile durumu (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır.)
 6. Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak,
 7. Kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,
 8. Adli sicilde kaydı bulunmamak.

II.Burs Başvurusu

Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Mühendislik, İşletme ve İktisat bölümünde okuyan öğrencilere burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler Vakfımız tarafından mülakata alındıktan sonra burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

III.Bursun Devamı

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler:

 1. Başarıyla bir üst sınıfa geçmek,
 2. En geç 15 Eylül'e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf'a göndermek,

IV.Bursun Kesilme Halleri

Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir:

 1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumunu bitirmesi,
 2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde, gerek okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması,
 3. Öğrencinin siyasetle uğraşması,
 4. Öğrencinin eğitim süresi içinde (yaz tatilleri hariç) herhangi bir kuruluşta sürekli ve ücretli görev alması,
 5. Öğrencinin II. maddede yer alan "Burs Başvuru Formu"nu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,
 6. Öğrencinin başka bir kuruluştan burs alması,
 7. Uyarılara rağmen mazeretsiz 3 ay bursların alınmaması.

V.Bursun Yeniden Verilmesi

Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen burs, bir sonraki sınav döneminden en az "iyi" derece alması halinde, burs kontenjanlarının müsait olması şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden verilebilir

VI. Burs Süresi

Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10 ay, üniversite öğrencileri için 9 aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki vasıflara sahip olan öğrencilere burs verilir.